• Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Onkoloji
#1
Meme kanseri nedir?
Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması manasına gelir. Vücuttaki bütün hücrelerin çekirdeğinde, hücrelerin normal büyümelerini ve sağlıklı olmalarını kontrol eden genler mevcuttur. Bu genler, hücrelerin normal bir şekilde çoğalmalarını kontrol etme görevini yerine getirirler. Bu genler radyasyon, çevre etkenleri mikroorganizmalar vs gibi çeşitli faktörlerle bozulma gösterebilir. Şayet bu çoğalma belli bir sıralama ile meydana gelmezse, doku fazlalığı ortaya çıkar, bu doku fazlalığına tümör ismi verilir. Şayet bu dokuda yer alan hücreler yayılma ve başka yerlere gitme eğilimi gösterirlerse habis yani halk adıyla kötü huylu tümör (kanser), oldukları yerde kalmaya devam ederler ise, halk adıyla iyi huylu yani, selim tümör ismini alırlar.

Meme Kanserine Yol Açan Etkenler Nelerdir?
Meme içinde kanserleşen bir hücrenin, bir tümör meydana getirmesi ve bir doktor tarafından muayene esnasında anlaşılmasına ya da radyolojik incelemede ortaya çıkmasına dek oldukça uzun zaman geçmesi gerekebilmektedir. Kadınlar çoğunlukla minimum 1 cm. büyüklüğüne erişmiş bir kitleyi, elle kontrol yöntemi ile fark edebilir. Bugün, meme kanserlerinin büyük bir kısmı hastanın kendisi tarafından fark edilebiliyor. Kanserli kitleler nispeten sert, düzensiz kenarlı, yüzeyi pürtüklü olur ve meme dokusu içinde rahatça oynatılması mümkün değildir. Kanser daha uzak organlara yayılmış ise, bu yayılımlar, ender olarak meme kanserinin ilk belirtisini meydana getirir. Meme kanserinin yaygın bir şekilde yayılma oluşturduğu bölgeler ise kalça ve omurga kemikleri ile akciğer ve karaciğer olarak tanımlanır.

Fakat kimi hastalarda bu bulguların hiçbiri meydana gelmez ve kanser sadece, mamografi değerlendirmesi ile teşhis edilebilir. Aşağıda sayılan belirtilerden en az biri dahi mevcut ise, kişi vakit kaybetmeden bir doktora görünmelidir:
 • Memede ya da koltuk altında ele gelen kitle, sertlik veya şişlik

 • Meme başından akıntı, kanlı ya da şeffaf renkli

 • Meme başında içe doğru çekilme, çökme ya da şekil bozukluğu

 • Meme başı derisinde değişiklikler; soyulma, kabuklanma gibi

 • Meme cildinde yara ya da kızarıklık

 • Meme cildinde ödem, şişlik ve içe doğru çekintiler olması

 • Memede büyüme, şekil bozukluğu veya asimetri ya da renginde değişiklik (kızarıklık vs.)Kitle Nedir?

Meme kanserine yakalanan hastaların neredeyse %70’ine yakın bir oranda ilk görülen belirti, ele gelen kitlelerdir.Kitle sert ve hareketsiz bir şekildedir; fakat çevresindeki meme dokusu ile beraber hareket ettirilmesi mümkündür. Kitlenin sınırlarını belirlemek oldukça güçtür. Kitleler ağrısızdır.

Ağrı: Ağrı genellikle meme kanseri ile beraber ortaya çıkan bir belirti değildir. Memede, kanser dolayısı ile ağrıların olması, meme kanserinin geç evrelerinde ortaya çıkar.

Meme Başında Akıntı Olması Meme Kanseri İçin Kesin Belirti Midir?
Meme başında akıntı olması, meme kanseri için her zaman olmasa da belirti olarak sayılabilir. Meme kanseri olan hastaların yaklaşık %10’unda meme başı akıntısı ilk bulgular olarak kendini gösterir.

Meme derisinde ülserasyon: Meme derisinin beslenmesinin gittikçe daha çok bozulması neticesinde ülserasyonlar ortaya çıkar.

Deride ödem: Derinin portakal kabuğu gibi görünmesine deride ödem denir. Bu da meme kanseri için belirtileri oluşturur.

Meme başı değişiklikleri: Meme başında içe batma, ya da bir yana çekilme olması meme kanseri için belirti sayılabilir. Tümörün yerine göre santral tümörlerde meme başı içe batar, üst dış kadran tümörlerinde yukarı ve dışa döner.

Erken Tanıda Tedavi Mümkün müdür?
Erken teşhis de kendi kendini muayene yöntemini oldukça önem teşkil eder. Bunların yanında, meme kanserinin en yaygın olarak karşılaşıldığı yaş dönemlerinde, belirli aralıklarla muhakkak doktor kontrolleri ve görüntüleme yöntemlerinden faydalanılmalıdır.

Yaş Grubu Yöntem Uygulama Yaygınlığı
 • 20 – 39 Kendi Kendine Meme Muayenesi Her Ay

 • Klinik Muayene 3 Senede Bir

 • 40 – 49 Kendi Kendine Meme Muayenesi Her Ay

 • Klinik Muayene Her Senede

 • Mamografi 1 – 2 Senede Bir

 • 50 Yaş ve Üzeri Kendi Kendine Meme Muayenesi Her Ay

 • Klinik Muayene Her Sene

 • Mamografi Her Sene
Meme muayenesinin yapılabileceği en ideal zaman; adet bitiminin hemen ilk günleridir. Bu günlerde memeler ödemini ve gerginliğini yitirirler. Bu sebep dolayısıyla en kolay muayene dönemi oluştururlar. Şayet kadın menopoz döneminde ise ya da rahim operasyonu geçirmiş ise kolay hatırlanması bakımından her ayın ilk haftası muayene tarihi olarak tercih edilmelidir.
Kendi Kendine Meme Muayenesi gözle ve elle uygulanmalıdır. Bu uygulamalar ayakta ve yatarak gerçekleştirilebilir. Her iki durumda da memenin kendisi, meme başları, meme derisi, meme altı bölgeleri ve koltuk altları titiz bir şekilde muayene edilmelidir.MEME KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

2011 yılında meme kanseri teşhisi konulan bayan sayısı 50 binin üzerindedir. 50 yaşın üzerindeki her 10 kadının 8’i meme kanserine yakalanmaktadır. Nadir durumlarda erkeklerde ve genç bayanlarda da meme kanseri teşhisi konulduğu durumlarda oluşmaktadır.Kadınlarda göğüsler yağdan, birbirleri ile bağlantılı dokulardan ve de süt üretme görevini üstlenen lobüller denilen minik bezlerden oluşmaktadır. Bebek doğduğunda ise süt üretimi ince bir tüp aracılığı ile göğüs ucuna ulaştırılır ve emzirme işlemi gerçekleştirilir. İnsan vücudu milyonlarca hücreden yapılmıştır. Bu hücreler zamanla büyür ve gelişir. Yeni hücreler ise nerede ve ne zaman ihtiyaç duyulursa orada üretilir. Ancak kanser hastalığında bu süreç olumsuz işlemeye başlar. Hücreler kontrolsüz bir şekilde büyümeye ve çoğalmaya başlarlar. Oluşan bu bozulmanın yerine göre kanser çeşidi oluşur. Bunlardan biri de meme kanseridir.Meme Kanserinin Sebepleri Nelerdir?

Meme kanserinin oluşmasının sebebi tam olarak bilinmese de risk faktörleri yapılan araştırmalar doğrultusunda belirlenmiştir. Halen çoğu kadın meme kanserinin olası risklerini tam olarak bilmemektedir. Bu bilgiler doğrultusunda en önemli risk faktörleri yaş ve aile geçmişidir. Meme kanseri oluşumunda ilk olarak göğüs bölgesinde bir tümör oluşumu gözlenir. Bu tümör o bölgede sertlik oluşması şeklinde gerçekleşir. El ile kontrol edilerek anlaşılabilen bir durumdur. Ancak güzel bir noktaya değinmek gerekirse, bu tümör iyi huylu olabilmektedir. Yani herhangi bir zararı olmadan alınabilir veya ilaç yolu ile etkilerinden kurtulmak mümkündür.Bu durumun haricinde iyi huylu sertlik oluşumunun tekrar etmesi durumunda veya daha önce bir kanser çeşidine yakalanma gibi durumlarda meme kanserinin oluşma ihtimali artmaktadır. Bir kadının annesinin, kız kardeşinin ya da kızının meme kanseri geçirmesi, o kadının meme kanserine yakalanma ihtimalini 2-3 kat arttırmaktadır. Birinci derece akrabalar bu durumdan oldukça fazla etkilenmektedirler. Araştırmalar sonucu bu hastalığın BRCA1 ve BRCA2 genlerinden dolayı ortaya çıktığı belirlenmiştir. Genellikle 50 yaş ve üzeri bayanları meme kanseri konusunda büyük tehlikeler beklemektedir.Ayrıca bir diğer sebep de hormonlardır. Bayanlarda salgılanan östrojen hormonu ile meme kanseri arasında bir ilişkinin olduğu aşikardır. Östrojen hormonu, hücrelere bölünmelerini söyler. Daha fazla östrojen hormonu da daha fazla bölünme anlamına gelmektedir. Oluşan bu bölünmeler sonucu anormalliklerin oluşması da muhtemeldir. Oluşan bu anormalliklerden dolayı da meme kanseri ortaya çıkmakta, hücreler kontrolsüz bir şekilde bölünüp, çoğalarak kanserin yayılmasını sağlamaktadır.Meme Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

İlk aşamalarda meme kanserinin herhangi bir belirtisi bulunmamaktadır. Ancak ilerleyen safhalarda tümörün genişlemesi ile birlikte birtakım belirtilerde ortaya çıkmaya başlar. Göğüste oluşan sertliklerin yüzde 90’ı herhangi bir tehlike taşımamaktadır. Ancak yine de herhangi bir belirti ortaya çıktığında medikal destek alarak çeşitli kontroller yaptırmakta fayda olacaktır.1.Göğüste Sertlik Oluşumu

Göğüste veya koltuk altında çeşitli sertliklerin oluşması belirtilerden biridir. Genellikle acı hissi oluşmaz. Mamografi işlemi ile çok daha net bir şekilde görülebilmektedir. Ayrıca daha sinirsel olarak gerçekleşen durumlarda göğüste ağrı ve gerilim meydana gelir. Koltuk altı bölgesinde çeşitli tıkanıklıklar da yaşanabilmektedir.2.Fiziksel Değişimler

Göğüslerde meydana gelen değişimlerde meme kanserinin belirtileri arasında ifade edilebilir. Göğüs boyutunda, renginde, konturunda veya dokusunda meydana gelen değişimler de meme kanserinin belirtileri arasında yer alırlar. Kırmızımsı veya turuncumsu bir cilt rengi de ileri safhalardaki meme kanserini ifade etmektedir. Fark edilebilir bir şekilde göğüste düzleşmelerin veya çukurlaşmaların olması da tümörü belirtmektedir. Ancak her zaman görülebilir veya hissedilebilir bir durum özelliği taşımamaktadır.3.Döküntü Oluşumu

Göğüs ucunda oluşan geri çekilme hissi, çukurlaşma durumu, kaşıntı, yanma hissi veya ülserasyon işlemi meme kanserinin bir işaretidir. Yine aynı yerde pullu döküntülerin meydana gelmesi meme kanserinin sebeplerini bulunduran işlemlerden biridir.

4.Diğer Belirtiler

Meme kanserinde oluşabilecek diğer belirtiler ise şu şekildedir.


 • Göğüsün herhangi bir yerinden farklı olacak şekilde bir bölgenin oluşması,

 • Cildin altında mermerimsi bir kısmın oluşması,

 • Göğüs ucu bölgesinde kaşıntıların oluşması ve yine aynı bölgede yanmaların meydana gelmesi meme kanserinin belirtileri arasında incelenen durumlardandır.


Meme Kanseri Teşhisi Nasıl Yapılır?

Yapılan genel kontroller sonrası, meme kanseri şüphesi ile kontrol yaptırmak için gittiğiniz sağlık kuruluşunda birtakım testlere tabi tutulursunuz. Bu testler görüntüleme ve diğer çeşitli belirleme işlemlerini barındıracaktır. Herhangi bir belirti görüldüğünde ilk yapılması gereken GP kontrolüdür. Bu test ile göğüslerdeki boyutlarda herhangi bir değişiklik olup olmadığı belirlenir. Bu durumu daha iyi anlayabilmek için devam eden birtakım testler yapılır.Bunlardan ilki mamogram ve göğüs ultrasonudur. Yapılan GP sonrası belirtiler meme kanserini işaret ediyor ise bu 2 teste başvurulur. 35 yaş altı bayanlara doktoru tarafından göğüs ultrasonu tavsiye edilir. Çünkü genç bayanlarda daha sık bir göğüs hattı bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda mamogram çok etkili sonuçlar vermez. Sonuç olarak göğüs ultrasonuna ihtiyaç duyulmaya başlanmış kabul edilir. Ultrasonda ise yüksek frekans dalga boyuna sahip dalgalar ile göğüste meydana gelen değişiklikler daha net bir şekilde belirlenmiş olur.Biyopsi işlemi göğüste bulunan dokulardan örnekler alınarak incelenmesi anlamına gelmektedir. Lenf düğümlerinin etkilenip etkilenmediğini tespit etmek amacı ile iğne testi ve taramanın yapılması gerekir. Doktorun fikrine ve sizin durumunuza göre birçok çeşitli yoldan biyopsi işlemi yapılmaktadır. Tüm bu denemeler ve testler ile hastalığın teşhisi çok daha rahat bir şekilde konulabilmektedir.

Meme Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır?

Yapılan teşhis sonucu meme kanseri kesin bir şekilde tespit edilmiş ise tedavi süreci başlar. Hastalığın ilerleme aşamasına göre ve hastanın yaşına göre belirli bir tedavi süreci aktif hale gelir. Ana tedavi yöntemleri ise şu şekildedir;


 • Ameliyat,

 • Radyoterapi,

 • Kemoterapi,

 • Hormon tedavisi,

 • Biyolojik tedavi gibi çok çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaktadır.
Doğru tedavi yöntemini seçebilmek için daha öncede bahsettiğimiz gibi hastalığın derecesi, genel sağlık durumu ve menopoz geçirip geçirmeme durumları baz alınarak geniş çaplı bir inceleme süreci başlatılır.


Ameliyat başlıca çözüm yoludur. Göğüs bölgesinde bulunan tümörün özellikle iyi huylu olması onu ameliyat ile alınabilir hale getirir. Radyoterapi ise X-ray ışınları yollanarak tümörün yok edilmesi işlemidir. Kemoterapi, çeşitli ve ağır kimyasal ilaçlar verilerek yapılır. İlaçlar çok etkili olduğu için saç dökülmesi gibi çeşitli yan etkiler oluşabilir. Hormon tedavisi ile hormonlardaki değişimler sayesinde tümör yok edilmeye çalışılır. Son olarak da hastalığın başlangıç seviyesinde yapılan teşhis işleminde, hastaya birtakım ilaçlar verilerek hastalığın gelişmesi önlenmiş olur.
  Cevapla
#2
Bilgileriniz için teşekkürler çok yararlı olmuş elinize sağlık
  Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 2 Ziyaretçi
mersin bayan escort mersin escort bayan maltepe escort canlı bahis siteleri bahis siteleri